Προσωπική Ιστοσελίδα του Ψυχολόγου Δ. Σουρέλη

Για τον Ψυχολόγο Διονύσιο Σουρέλη δημιουργήσαμε μια απλή και καθαρή ηλεκτρονική, εταιρική παρουσία, με βάση τις ανάγκες του επαγγέλματός του.

Είναι ένα κλασσικό παράδειγμα, απλής εταιρικής ιστοσελίδας για την προώθηση ενός επαγγελματία.